In memoriam: Jan Cuijpers

29-11-2009Een dinsdag schaakavond zonder Jan.

Toen ik een kleine 25 jaar geleden bij de club kwam kende ik geen schakers uit Asten. Alleen in Tilburg wist Cesar Becx al te noemen dat dit de club was van Cuijpers. In Asten beter bekend als dokter Cuijpers. Toen ik op de club kwam waren er zelfs oudere leden, zoals Theo Borgers, die Jan steevast aanspraken als dokter Cuijpers of als ze het over hem hadden over d’n dokter. Hier sprak duidelijk een groot respect uit. En zo kennen we hem allemaal. Jan was iemand die altijd voor iedereen klaar stond en begrip had. Ook over alle zaken had Jan een duidelijke mening.

Jan Cuijpers

Jan was het gezicht van onze vereniging. 25 Jaar voorzitter. 25 jaar? Nou net niet. Het was typisch Jan dat hij er voor koos om net voor de 25 jaar ermee te stoppen, zodat er zo min mogelijk bij stil gestaan zou worden. Bescheidenheid siert de mens en als dit op iemand van toepassing was dan was het op ons 'erelid'. Want wij vonden het wel bijzonder wat hij voor de club had gedaan, vandaar dat Jan tot erelid werd benoemd.

Jan was er altijd. De laatste 25 jaar hebben we elkaar bijna elke week gezien tijdens het uitoefenen van onze hobby. En schaken was voor jou de sport waar je nog altijd elke dinsdag graag voor naar het gemeenschapshuis kwam. Ook bridgen vond je leuk maar dat men bij het bridgen een puntentelling nodig had, vond je toch maar bedenkelijk. Wat hebben we discussies achter het bord uitgevochten: spaans, pirc, de draak, nimzo-indisch. Onze laatste discussie ging over de draak met a5. En de laatste keer lukte dat niet zo goed en toen zei je: de volgende keer doe ik gewoon weer iets anders. Helaas mag die volgende keer er niet meer komen.

Je wist erg veel van schaken. Nog de laatste avond leerde ik iets van jou: ‘schuin’ (diagonaal) schaak blijven geven met de dame, da’s altijd beter zei je.

We zullen je op de dinsdagavond niet alleen als schaker missen Jan , maar nog meer als mens.

Namens alle leden van de Combinatie wens ik Annie, Frans en de hele familie veel sterkte met het verlies.

Jos Swinkels

Voorzitter sv De Combinatie